Special ProgrammingFb Pixel koduApi entegreSpecial Api ve Reseller
İletişim : info@ahmetekiz.com

“Yeni Kuşaklarda Ekip Bilinci ve Aidiyet Oluşumu”

“In Team We Belong”

 “Bireyin kişisel tavır, davranış, tutumlarına yönelik bireysel farkındalığını artırabilmesine, kurumla, müşterilerle, yönetimle, ekip üyeleriyle ve diğer ekiplerle kazan-kazan ilişkisi içerisinde geniş açıdan bakabilmesine,  sorumluluk alabilmesine ve olgun bakış açısına sahip olabilmesine katkı sağlamak temel amacımızdır”

 Eski ve günümüz mentalitesine göre takım

 • Zihinsel “küf” lerden arınmak
 • Yeni neslin aidiyet algısı
 • Aidiyet oluşumunu destekleyen çağdaş yönetim kavramları
 • İyi ekiplerin farklılık yaratan özellikleri
 • Ekip performansını gerçekçi değerlendirme
 • Ortak hareket edebilmek için çıkış noktaları
 • Kendini adayacak kişiler
 • Ekip içi dengeli rol dağılımı
 • Aidiyet oluşumu için temel davranışlar
 • Ekipleri zehirleyen  üç mikrop!
 • Bütünü görmeyi destekleyen ve engelleyen tutumlar 
 • Güçlü ekipleri güçlü kılan özel davranışlar
 • Ekiplerin doğru ve sağlıklı iletişim kuramama sebepleri
 • Ekip içinde sorunları aşmak
 • Ekip içi aynalama

(FTF) Fast Training Formated - Hızlı Format: 3 Saat - Katılımcı sınırı yok.

(DTF) Detailed Training Formated - Detaylı Format: Bir grup için süre 2 ya da 3 tam gündür. Saatler 09.45 – 15.45 arasındadır. Maksimum katılımcı sayısı 20 ile sınırlandırılır.

Bülten Aboneliği

Ne zaman güncellensin?

E-Mail adresinizi girerek bültenimize abone olduğunuz taktirde, seçtiğiniz güncellemeler hakkında yeni ve önemli birşey olduğunda tarafınıza mail gönderilecektir.