Special ProgrammingFb Pixel koduApi entegreSpecial Api ve Reseller
İletişim : info@ahmetekiz.com

İletişim ve Etkileşim Yeteneklerinde Mükemmellik

İletişim Küpü!

“Bireye gerek iş gerekse özel yaşantısındaki etkileşimlerinde başarılı olabilmesi, kabul gören, olgun yaklaşımlar sergilemesi; ast – üst ilişkilerinde yapıcı, dengeli tutumlar sergilemesi, kurum içinde olumlu iletişim, kültür ve atmosfere katkı verebilmesi ve problem üretici değil, çözümcü tutumlar sergileyebilmesine adına katkı sağlamak temel amacımızdır.”

 • Adım 1.Farkındalık
  İletişimin temeli ve farkındalık oluşumu
  Kişilerarası algılama         Zihinsel ve Fiziksel Psikolojik Alanlar
 • Adım 2. Akılcı ifade
  Hipnotik sözcükleri kullanım
 • Adım 3. Dinleme

Doğru Zamanda Doğru Şekilde Dinleme
Doğru Zamanda Doğru Soru Sorma
Ast-Üst Açısından Empati                                                                              

 • Adım 4. Beden Dili
  Jest Ve Mimiklerin Hatasız Kullanımı

Bedenin Dili ile Doğru Mesaj Verme ve Karşıt Beden Mesajlarını Algılama

 • Adım 5. Ast-üst Açısından İletişimin
  Görevlere Göre Algılamayı Etkileyen Faktörler Ve İletişim Hataları
  Ast – Üst İlişkilerinde Kritik Unsurlar
 • Adım 6. Ekip İçi İletişim
  Ekip üyeleri ile ortak dil oluşumu

(FTF) Fast Training Formated - Hızlı Format: 3 Saat - Katılımcı sınırı yok.

(DTF) Detailed Training Formated - Detaylı Format: Bir grup için süre 2 ya da 3 tam gündür. Saatler 09.45 – 15.45 arasındadır. Maksimum katılımcı sayısı 20 ile sınırlandırılır.

Bülten Aboneliği

Ne zaman güncellensin?

E-Mail adresinizi girerek bültenimize abone olduğunuz taktirde, seçtiğiniz güncellemeler hakkında yeni ve önemli birşey olduğunda tarafınıza mail gönderilecektir.